Privacybeleid

Wie ben ik ? 
Het website-adres is: http://www.josescheel.nl.
Contact via José Scheel, 06-46880393.

Welke persoonlijke gegevens verzamel ik en waarom 
Als mijn klant vraag ik je naam, telefoonnummer en soms je e-mailadres.
Ik gebruik deze contactgegevens om je te benaderen wanneer ik door overmacht de afspraak moeten verplaatsen of annuleren, bijvoorbeeld door file of ziekte.
Persoonlijke aantekeningen over de behandeling(en) die je bij mij krijgt wordt door mij in een map bewaard op alfabet van voornaam. Deze zijn zonder alle andere persoonsgegevens en daarmee volgens mij geanonimiseerd en niet traceerbaar voor derden. Als je deze in wil zien, vraag het mij.

In het geval dat ik voor Han Crooijmans waarneming doe: ik heb geen inzage in de klantgegevens van Han en andersom ook niet. Als klanten switchen van masseur dan is het aan de klant om aan te geven dat er geswitcht wordt/is. Het is aan de klant om de gegevens op te vragen en persoonlijk te overhandigen aan de andere masseur als daar behoefte toe is. In de praktijk merken wij dat dit niet nodig is.

Reacties
Bezoekers van de website kunnen geen reactie achterlaten.
Er wordt geen data verzameld door mij. Ik hecht geen belang aan de data-informatie, of het gebruiken van deze gegevens voor reclame of iets dergelijks. Het gaat mij om het welzijn van de klant en de persoonlijke band die ik met je heb. Daar hoort, wat mij betreft, geen reclame of data-informatievergaring bij.

Media
Bezoekers van de website kunnen de afbeeldingen van de website downloaden en de locatie gegevens inzien.

Ingesloten inhoud van andere websites
Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud tonen. Bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde als alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.
Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website. Ik ben niet verantwoordelijk voor de inhoud en privacycode van deze ingesloten websites.

Met wie deel ik jouw informatie
Ik deel geen data of informatie van jou met anderen zonder daar met je over gesproken te hebben. Met data of informatie bedoel ik behandelaantekeningen over je schouder, rug of positie van de knie.
Ik ben van mening dat jezelf de regie hebt over je behandeling en vervolg hiervan. Ik ben je steuntje in de rug. Daarom heeft het delen van gegevens alleen te maken met je behandelingen en niet met je contactgegevens. Als ik verwijs dan is dit uitsluitend in samenspraak met jou en via jou.
Ik geef je contactgegevens niet af aan derden tenzij je schriftelijk en specifiek hiervoor toestemming geeft.

Inzage in je gegevens
Wil je inzage in je gegevens, vraag mij dan daar naar; dat is niet raar of vervelend maar dat is je recht en heel gewoon. Ik houd behandelresultaten bij in mijn map en schrijf met een pen. Ik sla de map voor je open en zal je uitleggen wat alle aantekeningen en afkortingen betekenen.
Mocht je een specifieke en schriftelijke toestemming geven voor het delen met derden (zoals een fysiotherapeut) dan wordt de toestemming in een aparte sectie opgeborgen.
Je kan ook verzoeken dat ik de persoonlijke data die ik van je heb, verwijder. Dit mag geen data zijn die ik verplicht moet bewaren in verband met administratieve, wettelijke of beveiligingsdoeleinden.

Bewaartermijn
Ik bewaar je gegevens gedurende twee jaar na de laatste behandeling/na het laatste contact. Daarna haal ik je gegevens uit de map en versnipperen deze.

Welke datalek procedures ik geïmplementeerd heb
De AVG vraagt om aan te geven welke manieren er gehanteerd wordt om je (digitale) gegevens goed te beveiligen. Ik noteer met een pen de behandelingsresultaten, geanonimiseerd en deze map staat onder de balie.
Je contactgegevens staan in mijn telefoon. Mijn telefoon heeft een virusbeveiliging (Bullguard) en is beveiligd met codes en daarnaast een aparte ontgrendeling. De website is beveiligd vanuit degene die de website host (www.domeinwinkel.nl) en de apparatuur waarmee de website wordt bijgehouden heeft een virusbeveiliging (Bullguard).

Tot slot
Ik heb zo goed mogelijk de gegevensbescherming opgesteld. Mocht je dit lezen en vanuit je expertise iets zien wat gemist wordt dan hoor ik dit graag zodat dit zo nodig aangepast kan worden.